Praktisk Info

Hva koster det å være med på basketball?

For å spille basketball trenger du bare et par joggesko og treningsklær. Vi jobber for å holde kostnadene så lave som mulig. Over ser du en oversikt over kostnadene det innebærer å trene og spille basket. Medlemsavgiften går til Langhus AIL og gjør det mulig for oss å drive idrettslag, ikke bare for basketball, men turn, bordtennis, mm. Treningsavgiften dekker deler av trenerhonorarene og må betales for å delta på trening (første 3 gangene er gratis). Lisensen går til Norges Basketball Forbund, og må betales for å spille kamper. Lisensen inneholder også en forsikring. Det er også mulig å få lisens med super-forsikring til en noe høyere kostnad. Treningsavgift og lisens må være betalt for å kunnen spille kamper.

Vi ønsker at alle skal kunne være med å spille basketball. Om økonomien skulle være en utfordring, ta kontakt med basket@langhusil.no så kan vi finne en løsning.

Vi forsøker å holde prisene nede for å arrangere dugnader hvor alle kan bidra. Dette inkluderer for eksempel hallvakter, kakelotteri, salgsdugnader. Mengden dugnader kan variere noe per lag.