J 2008-2010

Lagkontakt

Chris Connell
connell.ck@gmail.com
Mob 93 04 21 16

Trener

Mikkel Spurkland
m.spurkland@gmail.com
Mob 40 72 99 91

Treningstider Alle treninger fram til sommeren arrangeres ute. Ta kontakt med trener for informasjon.

Kamper

14. Mars  Bjørnemyrhallen, Nesodden*
28. Mars Østre Greverud idrettshall, Oppegård*

* Kamp oversikt vil bli sendt ut 1-2 uker før kamp datoer.

Easy Basket Region Øst