Håndtere lag i turneringsadmin

Langhus Basket bruker Spoortz som medlemsregister. Spoortz synkroniserer automatisk med NIF. Likevel må “kamplagene” settes opp manuelt av lagleder i NIFs systemer. Dette gir den fleksibiliteten at et “treningslag” i Spoortz ikke trenger å være det samme som et “kamplag” – for eksempel trener G2006 & G2007 sammet (de er ett treningslag) men spiller kamper hver for seg.

Lagkontakter må holde spillerstallen i turneringsadmin ved like. Særlig må dette ordnes med før sesong start (men også underveis dersom nye spillere kommer til).

  1. Logg inn på turneringsadmin ta.nif.no med din bruker på MinIdrett:

2. Trykk på “mine lag”

3. Trykk på laget ditt (Ble tekst “Langhus”)

4. Trykk på “Spillerstall”

5. Om det er spillere som står i listen og ikke skal være med i kamplaget, trykk “fjern” helt til høyre på linjen

6. Om du skal legge til spiller, trykk “legg til interne” nederst i listen. Da kan du søke opp spillere. For å vite hvem du skal legge til, sitt gjerne med Spoortz Appen ved siden av . Du finner spillerne i Spoortz ved å trykke “grupper” (nederst i midten), velg lag, trykk pilen til høyre ved siden av “rundingene” under “medlemmer”

7. Om du ikke finner en spiller som skal være på laget kan det være at NIF synkroniseringen har feilet. Send navnet på de som mangler til basket@langhusil.no